Структура

Загальнi збори

є вищим органом управління, що має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності кластеру

  • Затверджує план роботи і бюджет кластеру на рік;
  • Заслуховує і затверджує річні звіти Голови наглядової ради, наглядової ради, інших органів;
  • Приймає рішення про створення інших дорадчих, тимчасових, допоміжних та інших органів кластеру;
  • Затверджує етичні стандарти і стандарти корпоративної соціальної відповідальності членів кластеру;
  • Приймає рішення про виключення із членів кластеру;
  • Приймає рішення про ліквідацію кластеру та його реорганізацію.

Юридична форма управління кластером – неприбуткова громадська спілка.

Голова наглядової ради

очолює виконавчий орган кластеру – Наглядову раду та має всі повноваження Керівника кластеру, які передбачені Статутом

  • Здійснює загальне та поточне керівництво роботою кластеру;
  • Представляє інтереси кластеру у міжнародних та місцевих організаціях , в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • Розпоряджається майном та коштами кластеру в межах бюджету та окремих кошторисів за проектами;
  • Звітує перед Загальними зборами і Наглядовою радою.
Михайлов Юрій голова наглядової ради

Засновник і керівник групи компаній «Юнітек» Кандидат сільськогосподарських наук. Пройшов успішне навчання в Голландських компаніях на базі університету De Baak Management Centrum VNO-NCW, Noordwijk

Наглядова рада

є постійно діючим колегіальним виконавчим органом кластеру.

Скорик Олександр член наглядової ради

Директор МК М’ясний

Ботштейн Ігор член наглядової ради

Директор ТОВ "ПАРИТЕТ-АГРО"

Харитонов Олексій асоційований партнер ILF

партнер юридичної фірми ILF